สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2012. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เลขที่ 164 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000